0
0 Kč

Reklamační řád

1) Reklamovat lze výhradně vady a poškození (vzniklé výrobní vadou nebo jejím následkem), které mají vliv na funkci, bezpečnost a jízdní vlastnosti pneumatiky. Ostatní poškození vzniklé v důsledku nedbalého nebo nesprávného použití, montáže nebo mechanického poškození, nebudou akceptována.

2) Prodejce je povinen jak při převzetí zboží (pneumatik) od dodavatele, tak i před vlastní montáží zkontrolovat, že pneumatika odpovídá dané specifikaci a že nevykazuje zjevné vady či poškození.

3) Dovozce – Dobré Pneu s.r.o. (dále jen DP) nebude brát zřetel na reklamace defektů, které mohly vzniknout poškozením během přepravy a skladování, pokud nebudou zjištěny při převzetí pneu prodejcem, nebo jakýmkoliv mechanickým způsobem, pokud nebudou zjištěny nejpozději ještě před montáží pneu na disk.

4) Vyjádření k poškození způsobenému evidentně jinou příčinou než výrobní vadou (zamítnutí neoprávněné reklamace – např. jasné mechanické poškození) vystavuje konečnému uživateli dovozce , tedy DP nebo autorizovaný dealer pneu koncernu který je výrobcem dané pneumatiky.

5) Reklamovat lze pouze pneu zakoupené v síti autorizovaných dealerů v ČR a SR jejich subdealerů, případně pneu, které jsou originální výbavou nových vozidel oficiálně dovezených a zakoupených v ČR. Na tyto pneu se vztahuje záruční doba, není li uvedeno jinak, 24 měsíců od data nákupu (resp. zakoupení vozidla uživatelem / spotřebitelem) stanovená platným občanským zákoníkem.
Předmětem reklamace mohou být pouze pneumatiky ne starší než pět let od data výroby (uvedeno na bočnici – DOT).
Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným užíváním i před uplynutím záruční doby.

6) Prodejce (dealer) je povinen oznámit bez zbytečných odkladů reklamaci, která nespadá do jeho kompetence dle bodu 4) technikovi nebo obchodnímu zástupci zastoupení DP, a to písemně (např.faxem) pouze prostřednictvím kompletně vyplněného reklamačního protokolu dle bodu 7).

7) Prodejce (dealer) je povinen zajistit od konečného spotřebitele tyto náležitosti k posouzení oprávněnosti reklamace:
- reklamovanou(-né) pneu s jednoznačným uvedením reklamované vady
- veškeré údaje o provozních podmínkách pro úplné vyplnění reklamačního protokolu, nutné k posouzení oprávněnosti
reklamace, správnost údajů musí potvrdit prodejce i uživatel svými podpisy
- doklad prokazující nákup reklamovaného zboží a jeho kupní cenu u příslušného prodejce
- v případě originální výbavy též bankovní spojení a (podnikatelské subjekty) též IČO a DIČ

8) Lhůta pro reklamační řízení začíná běžet dnem písemného doručení kompletně vyplněného reklamačního protokolu a ostatních náležitostí do DP

9) Kompenzace uznané reklamace pneu se provádí finančním vyrovnáním dle principu poměrného opotřebení pneu (originální hloubka dezénu / průměrná zbývající hloubka dezénu), případně s přihlédnutím k celkovému stavu pneumatiky, nebo formou přiměřené slevy na zakoupené nové pneu téhož typu.

10) V případě, že reklamovaná pneu se již nevyrábí, nebo není dovážena na český trh a uživatel neprokáže účtem nákupní cenu, nejbližší podobná pneu bude použita pro výpočet kompenzace.

11) Nelze akceptovat reklamace defektů pneu způsobené následujícími příčinami:
- poškození v důsledku nesprávného použití, montáže, skladování nebo jiné manipulace
- pneu opotřebené na hranici indikátoru TWI
- pneu opravované, protektorované, nesprávně prořezané nebo opětovně reklamované (vyříznuté DOT)
- pneu bez potřebných informací (viz reklamační protokol)
- nadměrná hlučnost a odchylky kruhovitosti (boční a obvodové házení) po více než 10% opotřebení
- poškození nebo opotřebení vlivem: geometrie náprav vozidla / nevyváženosti kol / stavu brzd, čepů, ložisek nebo tlumičů nesprávného huštění / přetížení (přehřátí) / působení chemikálií nebo ohně /
použití sněhových řetězů / použití pro závody a soutěže / jízdy na prázdné pneu / úmyslného poškození

dále pneu z vraků a havarovaných vozů, a poškození následkem provozních rizik a stavu vozovky: (průpichy, průrazy, poškození o obrubníky, následkem šoku – působení mechanické síly koncentrované do jednoho místa)

12) Spotřebitel musí být prodejcem upozorněn a akceptovat případný destruktivní zákrok na reklamované pneu (např. rozříznutí pneu), bude-li nezbytný pro zjištění vady nebo příčin poškození, a to bez ohledu na konečný výsledek zkoumání.

13) Nebude-li reklamace oprávněná, mohou být reklamujícímu účtovány případné náklady spojené s manipulací s pneu nutnou pro posouzení (montáž nebo demontáž pneu z disku, vyvážení, ventilky atd.)

14) Všechny pneu, duše a disky budiž používány v souladu s následujícími pravidly:

- správný výběr typu, rozměru a všech parametrů podle provozních podmínek a v souladu s platnými předpisy a údaji výrobce vozidla
- montáž a demontáž vždy na odpovídajícím nepoškozeném zařízení za dodržení všech doporučených postupů, výhradně
odborně způsobilým personálem
- dodržení všech technických parametrů jako rozměr ráfku, tlak, zatížení, rychlostní kategorie apod., schválených pro daný typ
pneumatiky a vozidla
- zákazník může kdykoliv konzultovat vhodnost použití s ohledem na technické parametry pneu s autorizovaným prodejcem

Copyright © 2018 - http://www.levne-pneu.cz/

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací